Kort om Leif Rydeng

Leif i Grønland, korrigeret

 

Fuglene var drivkraften i Leif Rydengs kunst – han selv udtrykte det således: “Der skal være fugle på mine billeder. Det har altid været dem, der sætter mig igang. Jeg søger hen, hvor der er fugle nok at se på. Hvis der ikke er nogen inden for rækkevidde, begynder jeg undertiden alligevel og håber så på, at der kommer et par stykker forbi, inden jeg er færdig. Ellers bliver det ikke til noget.”

I sine unge dage fandt Rydeng fuglene på kysterne og strandengene omkring Helsingør, Enø og Gavnø og ikke mindst Saltholm. Der findes også tidligere billeder fra Ålandsøerne og Skåne.

Den helt store “appelsin i turbannen” for Rydeng var, da han fik mulighed for at komme til det 2700 hektar store fugle-paradis Saltbækvig nordøst for Kalundborg. Området var hermetisk lukket for offentligheden, hvilket daværende inspektør Børge Dürkop sørgede for. Det lykkedes for Rydeng at få adgang og Gerda og Børge Dürkop blev Rydengs venner for livet.

Leif Rydengs storhedstid på Saltbækvig strakte sig fra 1952 til 1965 og blev de lykkeligste og mest frugtbare år i hans liv som kunstner og skildrer af den danske natur.

I de år var det overvejende akvareller han malede, men han gjorde også forsøg med oliebilleder.

I 1965 fik Rydeng lejlighed til for første gang at komme til Grønland – det blev til i alt 4 lange ophold med sejlture i Godthåbsfjorden, Diskobugten og helt op til Qullorsuaq nord for Upernavik.

Leif Rydengs billeder af den grønlandske natur viser Rydengs koloristiske evner, som ikke hidtil så stærkt var kommet til udtryk. Det kan måske komme bag på den, der kender Rydengs fine akvareller på ultratyndt rispapir.

Når Rydeng var hjemme, blev hans skitser til oliemalerier og akvareller i stort format, hvor fuglene var mere signatur end emne. Farverne i de store klippevægge blev hans hovedemne. Rydeng sagde dengang: “Jeg bliver aldrig færdig med at male Grønland.”

Rydeng var i en kortere periode tilknyttet Den Kongelige Porcelainsfabrik. Det blev til mange fine porcelæns- og stentøjsværker, alle dekoreret med fugle.

I årene efter Den Kongelige Porcelænsfabrik udførte Rydeng en del skulpturer i fedtsten eller træ.

Særlig markant er de 2 næsten 1 meter høje skarver, skåret i træ omkring 1969 samt flere større træfigurer af grønlandske fangere bærende fugle på ryggen. Samme motiv er også skåret i fedtsten, hjembragt fra Grønland.

—————————————–

f. 24. april 1913 i Helsingør
d. 10. marts 1975 – fælles gravsted m. hustru Liselotte Rydeng på Hellebæk Kirkegård.